Business

ยื่นจดสิทธิบัตร

ช่วงนี้ก็ยังเร่งการพัฒนา Feature ต่างๆ ให้ออกมาตามสิ่งที่เราต้องการ โดยในตอนนี้ มีอยู่ หนึ่ง Feature ที่กลายมาเป็น Platform และได้ปรับให้นำมาเสริมใน BUY.th เพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน ยิ่งทำก็ยิ่งเห็นว่า วิธีการ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ สามารถนำมาใช้จดสิทธิบัตรได้ เลยเริ่มร่าง แบบให้สมบูรณ์เพื่อยื่นขอจดสิทธิบัตร

ส่วน Platform ที่ว่าจะเป็นอะไรนั้น จดเสร็จแล้วค่อยนำมาแจ้งนะครับ แต่ที่แน่ๆ มันเกี่ยวกับ Hardware ที่นำมาใช้ร่วมกับ Software แน่นอน ฝากติดตามและให้กำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับ

Most Popular

To Top